BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri gönderimi süresi 20 Şubat 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
 1. Bildiriler bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.Bildiride yer alan yazarlardan herhangi birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Her yazar en fazla 2 (iki) bildiri ile katılabilir. Diğer yazarların katılımı ile gönderilen ikiden daha fazla bildiride ismi olabilir.
 2. Bildirilerin bildiri taslağı kullanılarak [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 3. Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 4. Bildiri Gönderim Son Tarihi: 20 Şubat 2024
 5. Yazım Kuralları
 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurum ve departman adları mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özet yapılandırılmalıdır; Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Anahtar Kelimeler. En az 3 anahtar kelime içermelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • 11 punto, New Times Roman yazı karakterinde, tek satır aralığında yazılmalıdır.
 • Özet yüklenirken; sistemde belirtilmiş alanlar ayrıca başlık kullanılmadan yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özetler Poster veya Sözlü formatında toplanacaktır, özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
 • Bildiri özetleri metin biçiminde olmalıdır, 1 görsel ve 1 tabloya yer verilebilir.

  Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır

 1. Bildirilerin Değerlendirilmesi

  Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir. Kabul edilen bildiriler kongre kitabında yayınlanacaktır.

 1. Sunum Bilgileri
 • Sözlü bildiri olarak kabul edilen bildiriler, elektronik sunum programlarından herhangi biriyle hazırlanabilir.
 • Her sunum için ayrılan süre 7 dk’dır. 5 dakika sunum, 2 dakika tartışmaolacak şekilde planlanmalıdır.
 • Sözlü bildirilerin sunulabilmesi için sunucu yazar olarak belirtilmiş kişinin kongre kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Bir yazar en fazla 2 sözlü bildirinin sunucusu olabilir.
 • Kongrede sunulmayan bildiriler, bildiri özet kitabında yayınlanmayacaktır.
 • Kabul edilmiş ve sunucu yazar için kayıt işlemleri tamamlanmış sözlü bildiriler yer alacağı oturum için oturumdan en az 2 saat önce kongre merkezindeki sunum kontrol noktasına teslim edilmiş olmalıdır.
 1. Tam Metin Gönderimleri Hakkında

  Tam Metin Gönderim Son Tarihi:  20 Şubat 2024

  Tam metin bildirilerin 20 Şubat 2024 tarihine kadar [email protected] hesabına gönderilmesi gerekmektedir.

  Tam metin bildiriler hazırlanırken dikkat edilecek noktalar;

 • Tam metin bildiriler Times New Roman yazı karakterinde 12 punto, tek satır aralığında, tüm kenarlardan 2,5 cm kenar boşluğu bırakılarak en az 5 en fazla 10 sayfa olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Başlık bold olarak ve kelimelerin ilk harflari büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Yazarlar ünvan belirtmeden, bold ve sunum yapan yazarın adı alt çizgi ile belirtilerek yazılmalıdır.
 • Yazar kurumları; yazar soyadından sonra verilen üst simgeye (1,2,3 …vb) açıklama olarak yazar adlarından sonra yazılmalıdır.
 • Tam metin bildiriler; Özet, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler ile Kaynaklar bölümünden oluşmalıdır.
 • Kaynak gösteriminde APA 6.0 (American Psychology Association) sistemi esas alınmalıdır.
 • Hazırlanan tam metinlerde benzerlik oranı %25’i aşamamalıdır.